Feladatírás. Tantervi követelményeket mérő mérőeszközcsomag fejlesztése - nevelési értekezlet

A nevelési értekezletet vezeti: Zrinszki János
Helyszín: Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola