A CODES program keretében továbbra is támogatjuk partnereinket

A projekt februári zárása után is segítjük a bevont iskolákat az alsó tagozatos kompetenciafejlesztő, élményközpontú tanítás megvalósításában. A tavasz folyamán megosztottuk magyar és német nyelven a Bécsi Pedagógiai Főiskola tanulásmódszertani online kötetét (A CODES projekt keretében fejlesztett német és magyar nyelvű oktatási segédanyag pedagógusok számára), közzétettük a felsőcsatári online hospitálásról szóló videókat, a záró konferenciák előadásait. Májusban kaptuk meg a bécsi vezető partnertől az első osztályra fejlesztett ún. StartBox-kat matematikából (ezt magyar nyelvű anyagokkal) és német nyelvből. A három megye legaktívabb partneriskoláinak és a három Információs és Tanácsadó Központnak juttattuk el ezeket. Az őszi félévre az Információs és Tanácsadó Központokon keresztül rövid képzéseket, konzultációkat kínálunk a bevont iskolák számára, követő tanácsadásként, támogatásként.