Eseménynaptár
Következő esemény:
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel küzdő, és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás módszertana - akkreditált pedagógus-továbbképzés
Galériák
Hasznos linkek
Interreg
Mindenki Iskolája

Kreativitást mindenkinek! A tehetséggondozás lehetőségei a köznevelés színterein

2021. augusztus 09.

Alapítási engedély száma: 400/10/2021

Nyilvántartási szám: A/10159/2021

Célcsoport: tanító és különböző iskolafokon-és típusban tanító pedagógusok, akik bármely formában és bármilyen keretek között foglalkoznak tehetségígéretekkel, illetve segítik a tehetséggondozás korszerű módszereinek, szervezeti formáinak elterjesztését saját környezetükben, akik saját egyéni fejlődésük szempontjából is fontosnak érzik a tehetséges fiatalok megismerését és a velük való foglalkozást.

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy erősítse meg a tehetség felismeréséhez, fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati háttértudást, mélyítse el új ismeretekkel, újítsa meg, különös tekintettel a tehetség szociális, érzelmi, társas aspektusaira valamint az énkép és az önértékelés szerepére. Cél olyan pedagógusok továbbképzése, akik a tehetséggondozásban rejlő lehetőségeket keresik és munkájuk egy részét ez a tevékenység tölti ki, mely speciális felkészültséget és kompetenciát kíván meg. A résztvevő a tanfolyam végére tudja hasznosítani a továbbképzési programban szerzett ismereteket, módszereket, eljárásokat, gyakorlatokat a saját pedagógiai gyakorlatában, váljék képessé olyan kommunikáció alkalamzására, amely segíteni tudja a pozitív intézményi klíma alakulását, ezáltal a különböző szociokulturális környezetből érkező tehetséges gyerekek pozitív értékeit, erős oldalait tudja felszínre hozni.

Tartalmi követelmények:

A tanfolyam végére a résztvevők tudják hatékonyabbá tenni tehetségfejlesztő tevékenységüket a tanórán és tanórán kívüli munkájuk során. Legyenek képesek az elméleti és módszertani eszköztáruk, kommunikációs kompetenciájuk bővítésére, valamint tehetséggondozó tevékenységük elmélyítésére. Ismerjék a kreativitást támogató iskolai klíma kialakításának feltételeit, módszereit, ismerjék a tehetségfelismerés és fejlesztés helyi alkalmazási lehetőségeit, ezt tudják feltárni és rendszerbe illeszteni. Ismerjék a tehetségek mentális, szociális támogatásának eszközeit, a velük való kommunikációt, hogy tudják azokat alkalmazni saját gyakorlatukban. Ismerjék a mentorálás folyamatát, szerepét és legyenek képesek a mentori szerepvállalásra a kiemelkedő tehetségek támogatásában..

Kimeneti, záró követelmények:

Saját élményen alapuló esettanulmány, esetelemzés vagy egy legalább 4 alkalmas tehetségfejlesztő gyakorlatsor kidolgozása saját tanított tantárgyhoz kapcsolódóan.  A dolgozat része a témához kapcsolódó önreflexiós levél, amely a személyes pedagógus szerep kritikai elemzését tartalmazza a mentorálás szemszögéből. 
Leadási határidő a továbbképzés befejezését követő 14. nap, elektronikus úton, a képző által megadott címre, pdf formátumban. 
A zárótanulmány megfelelt vagy nem felelt meg minősítést kap.
Megfelelt minősítést kap az a résztvevő, akinek tanulmánya fejlesztő jellegű, tartalmilag teljes, tükrözi az ismeretek alkalmazás szintű elsajátítását, formailag igényes, leadása a megjelölt határidőn belül történik.
Nem megfelelt minősítést kap az a résztvevő, aki nem készítette el esettanulmányát vagy nem felel meg az elvárható követelményeknek.
Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság, 5-10 oldal terjedelem.

Megosztás