Mérés, értékelés

Akinek nincs adata, annak legfeljebb csak véleménye lehet.

 

“Valamikor élt egy olyan szemlélet, hogy a pedagógia művészet, intuíció, mindenfajta tudományos elemzés, mérés nélkül is lehet jól csinálni. Mára olyan nehézzé és bonyolulttá vált a helyzet, hogy az intuitív pedagógia már nem elégséges. … A pedagógus rengeteg tapasztalat birtokában van, amelynek alapján a tanítás, a fejlesztés számos elemét jól el tudja végezni. A tudatos és a mainál még hatékonyabb fejlesztéshez azonban azt is tudnunk kellene, hogy a pedagógiai hatások nyomán mi történik a gyerekkel, hogyan működik benne mindaz, amit csinálunk. A mérés kiegészítője a pedagógus tapasztalatra épülő gyakorlatának. A tapasztalatra alapozó tevékenység a mérés útján kapott visszacsatoló információkkal szabályozható. ….”[1]

- Nagy József -

 

A mérés, az értékelés a pedagógia egyik, ha nem a legegzaktabb területe. Önálló és valódi szakmaként kimunkált fogalomrendszerrel, számos protokollal, vagyis szakmai szabállyal rendelkezik. Szakszerű művelése a felsőoktatásban képzett specialisták feladata. Ugyanakkor minden pedagógus is mér, értékel, aki iskolában tanít. Következésképpen a tanítók és tanárok kell, hogy rendelkezzenek ezen tevékenység végzéséhez minimálisan szükséges mérésmetodikai ismeretekkel. A pedagógusképzésben azonban még mindig méltatlanul csekély súllyal szerepel ez a szakterület.    

A mérés erőforrás-igényes pedagógiai tevékenység. Szakszerű és hatékony műveléséhez humánerőforrás, tudás, idő, eszköz és pénz szükségeltetik. Ma már az iskola kontextusában sem lehet egyéni műfajként, elszigetelt tanári akcióként művelni a mérést, az értékelést. Együttműködő tanárok csoportos szellemi technikák alkalmazásával tudják iskolájuk mérési és értékelési rendszerét építeni, működtetni.

Ezen tevékenységhez nyújt széles spektrumú szakmai támogatást a Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató központ. Szolgáltatásként saját fejlesztésű értékelési modellekkel, vizsgálati- és mérőeszközökkel, mérőeszköztárral, valamint ezek alkalmazásához kapcsolódó képzéssel és tanácsadással támogatja az iskolák értékelési, mérési tevékenységét.

 

A 48/2012. EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatások 4.§-a értelmében pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat végzünk, a neveléssel összefüggő mérési eszközöket fejlesztünk és alkalmazásukat segítjük. Feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása, a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása, a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása, a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások valamint a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése tartoznak e tevékenységi körünkbe.

 

 


[1] Egy diagnosztikai és fejlesztő rendszerről /DIFER/. In: Katalizátor.
http://katalizator3.wordpress.com/a-difer-diagnosztikai-es-fejleszto-rendszerrol/ (20161216)