Eseménynaptár
Következő esemény:
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel küzdő, és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás módszertana - akkreditált pedagógus-továbbképzés
Galériák
Hasznos linkek
Interreg
Mindenki Iskolája

Országos döntő eredményei 2023/2024. tanév

2024. április 19.

Április 19-én és 20-án rendezte meg az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ a XXV. Savaria országos történelem verseny döntőjét a 9. és 10. évfolyamos tanulók számára.  A két kategóriában a háromfordulós - iskolai, megyei/fővárosi és országos - verseny első, iskolai megmérettetésén 2834 tanuló vett részt összesen 310 iskolából. Ez a tavalyi létszámnál magasabb. A 9. évfolyamon 228, a 10. évfolyamon 355 vármegyei résztvevőből a legjobb eredményt elérő 15-15 fiatal vehetett részt a szombathelyi finálén. 

A verseny célja, hogy a tehetséges diákoknak lehetőséget biztosítson tudásuk rendszerezésére, elmélyítésére és bővítésére, ezzel párhuzamosan pedig a használható tudás fejlesztésének irányába mozdítsa el a hazai történelemtanítást a versenyre való felkészítésen keresztül. Így a versenykiírásnak megfelelően nemcsak hagyományos írott, hanem például elektronikus források (filmrészletek stb.) feldolgozását is kértük a felkészülés során. Mindezek alapján olyan feladatsorokat kell a versenyzőknek megoldani a verseny egyes fordulóiban, amely az ismeretközpontú gondolkodást a kreativitással, logikus gondolkodással vegyíti.

A verseny témája, ismeretanyaga az I. kategóriában - a 9. évfolyamosok számára - magyar történelemből az egyetemes történelem az ókortól 1492-ig, illetve a magyarság története a kezdetektől 1490-ig. A II. kategóriában - a 10. évfolyamos tanulók - az egyetemes és magyar történelemből az I. századtól 1848. április 11-ig tartó korszakból készültek fel.  

Az iskolai fordulón a versenyzők saját iskolájukban vehettek részt, az értékelés is a szaktanárok közreműködésével történt a helyszínen. A következő fordulóba a legalább 70 százalékos eredményt elérő diákok jutottak. A második fordulónak a megyénként felkért központi helyszín adott otthont. A dolgozatok értékelésére Szombathelyen került sor egy gyakorló tanárokból álló csoportban, amelynek tagjai ismét rövid határidővel, magas színvonalon javították a dolgozatokat. A megyei/fővárosi fordulók eredményei alapján az országos versenybizottság a legjobb teljesítményt elért tanulókat hívta meg az országos döntőre: 9. évfolyamon 15, 10. évfolyamon 15 főt.

A pénteki írásbeli fordulón a megjelölt korszak történelméből összeállított, teszt és esszé jellegű feladatokat is tartalmazó feladatsort kellett a versenyzőknek megoldaniuk százhúsz perc alatt. Az első nap végén a versenyzők, felkészítő tanáraik és a kísérő szülők Varga Szabolcs, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársának, a 9. évfolyamosok zsűrijének egyik tagjától az Új kutatási eredmények az 1526-os mohácsi csatáról című előadását hallgathatták meg a konferenciateremben. 

A szombati szóbeli fordulón a versenykiírásban megjelölt korszakok ismeretét várták el a versenyzőktől a kiírásban megjelölt teljes szakirodalom alapján. A tételek közül a versenyzők a helyszínen választottak, majd harmincperces felkészülési idő után mutatták be az adott témát tíz percben, majd válaszoltak a zsűri kérdéseire. A bírálók a feladatmegértést, a térbeni és időbeni tájékozódást, a történelmi szaknyelv helyes használatát, a térkép- és forráshasználatot, az eseményeket alakító tényezők feltárását, a kritikai gondolkodást, az előadásmódot és az időbeosztást is értékelték.  

A zsűrik tagjai: Dr. Oborni Teréz, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Bánhidiné Balogh Éva mesterpedagógus, középiskolai tanár, Dr. Varga Szabolcs, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Dr. Érsek Attila kutatótanár, középiskolai tanár. 

A versenyzők alaposan felkészültek mind az írásbeli, mind a szóbeli fordulóra. A teljesítmények értékelése során a zsűri megállapította, hogy  a diákok elsősorban a kifejezőkészség, a forráshasználat, a kritikai gondolkodás, a térben való tájékozódás területén tudnak még tovább fejlődni, de ismereteik jóval meghaladják kortársaikét. A verseny feladatai segítik az érettségire, az OKTV-re és más versenyekre való felkészülést. A döntő részvevőinek teljesítménye alapján az ország egyik legszínvonalasabb, ugyanakkor kihívást is jelentő, komoly és rendszeres felkészülést igénylő történelem versenye a Savaria, ezért valamennyi diák és felkészítő tanár büszke lehet az elért eredményre. 

Az I. kategóriában, a 9. évfolyamosok között az országos döntőn első helyen végzett Smuk Abigél, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumból. Második lett Román Lilien Kata, a Corvin Mátyás Gimnáziumból harmadik helyezést ért el holtversenyben Lanszki Márton, az Egri Dobó István Gimnáziumból és Oskolás Zsombor, a Tóth Árpád Gimnáziumból. 

A II. kategóriában, a 10. évfolyamosoknál az országos döntőn első helyezést ért el Rottenbacher Benjamin, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumból, Karkus Péter, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégiumból. Harmadik lett holtversenyben Balázs Fanni, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákja és Széplaki Zéta, a Lovassy László Gimnázium tanulója. 

A döntő egyetlen Vas vármegyei versenyzője, Rába Bence, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumból a 12. helyet szerezte meg a 10. évfolyamosok között.  

Minden döntőst és felkészítő tanárt emléklappal, könyvcsomaggal, könyvutalvánnyal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nevével fémjelzett ajándéktárgyakkal, továbbá S. Horváth Ildikó szombathelyi festő- és grafikusművész egy-egy alkotásával jutalmazták a szervezők.

Megosztás