Mutizmus (elektív és szelektív mutizmus)

A mutizmus megjelenési formája többféle lehet. Általában jellemző rá, hogy bizonyos - érzelmileg nehéz - helyzetekben az egyébként jó beszédkészségű gyermek nem beszél. Ehhez a tünethez társulhat szorongás, visszahúzódás, túlérzékenység vagy ellenkezés is. Fontos tudni, hogy nem akut, átmeneti problémáról van szó, hanem olyan zavarról, amely hosszú ideje fönnáll, a szociális kommunikációra és az iskolai teljesítményre is kihat. Csoportterápiával fejleszthető az önismeret és az önkép, valamint a szociális készségek.