A Mindenki iskolája program 2018. évi eredményei

Az EFOP 3.1.2-2016-00001 Mindenki iskolája projekt keretén belül az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Képzési Alközpontja szervezésében 2018. június 18. és szeptember 22. között a Dunántúl négy megyéjében, 41 iskolában, 51 képzési csoportban tartottunk az iskolaelhagyás csökkentését, prevencióját segítő, a nevelőtestületi módszertani kultúra és az iskolai szervezet fejlesztését, érzékenyítését támogató pedagógus-továbbképzést. A részletes statisztikai adatokat a következő táblázatok tartalmazzák, megyénként, tankerületenként, valamint továbbképzésenként. 

Megye

Tankerület

2018-as iskolák

2018-as

résztvevők

2018-as tanúsítványok száma

Győr-Moson-Sopron

Sopron

5

142

138

Győr

9

242

222

Vas

Szombathely

4

122

108

Sárvár

4

105

103

Veszprém

Balatonfüred

2

49

47

Pápa

4

88

86

Veszprém

4

94

92

Zala

Zalaegerszeg

7

225

217

Nagykanizsa

2

36

32

 

 

41

1103

1045 (94,7%)

 

 

 

Képzés címe

2018-as iskolaszám

2018-as csoportszám

2018-as résztvevők

2018-as tanúsítványok száma

1.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel küzdő, és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás módszertana

14

14

314

302

2.

Drámapedagógia: felkészítés dramatikus módszerek és technikák alkalmazására a nevelőoktató munkában

0

0

0

0

3.

Iskolaelhagyás csökkentése pozitív, preventív pszichológiai szemlélettel

2

2

36

36

4.

A tanulók digitális szövegértési és szövegalkotási tevékenységeinek és képességeinek fejlesztési módszerei. Tudatos eligazodás a világhálón elérhető szövegekben

4

4

80

78

5.

A tevékenységközpontú pedagógiák gyakorlati alkalmazására való felkészítés

19

22

472

441

6.

Játékok szerepe és eredményes használata a hatékony pedagógiai fejlesztésben

8

8

181

168

7.

Vizuális kommunikáció az oktatásban

1

1

20

20

8.

Innovatív informatikai eszközök használata az oktatásban

0

0

0

0

9.

Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban

0

0

0

0

 

ÖSSZESEN:

48*

51

1103

1045 (94,7%)

Köszönjük partnereink részvételét, támogatását. A Mindenki iskolája projektről itt olvashatnak.