Korai fejlesztés: elmélet és módszertan : ajánló irodalomjegyzék

 Önálló művek

 • Balázs Boglárka: Útmutató a gyermekkori diszfónia javításához. – Bp. : Tanszer-tár, 1994. – 21 cm + 1 hgk.
          1., Logopédusok részére. – 20 p.
          2., Szülők részére. – 15 p.    376 B 18
 • Benczúr Miklósné - Bernolák Béláné: Mozgásfogyatékos kisgyermekek irányított családi nevelése. – Bp. : Bárczi Gyógyped. Tanárk. Főisk., 1991. -             [6], 275 p. Borítócím: Felelős vagyok érte  376 B 46
 • Benczúr Miklósné: Sérülésspecifikus mozgásnevelés : Mozgáskorlátozottak mozgásterápiája, adaptált testnevelése és mindennapos tevékenységre nevelése. – Bp. : BGGYFK, 2000. – 244, [4] p.  376 B 46
 • Bernolák Béláné: Ismeretek a mozgásfogyatékosságok köréből. – Bp. : BGGYTF, 1997. – 77 p. 376 B 57
 • Bevezetés a beszédfogyatékosok pedagógiájába : Szöveggyűjtemény / [szerk. Krommer Éva]. – Pécs : Comenius Bt., 1996. – 116 p. 376 B 60
 • Bevezetés a hallásfogyatékosok pedagógiájába : Szöveggyűjtemény / [összeáll. Várnai Rudolfné]. – Pécs : Comenius Bt., 1997. –
  137 p.  376 B 60
 • Bevezetés az értelmi fogyatékosok pedagógiájába : Szöveggyűjtemény / [szerk. Létai Dalma, Hoffmann Judit]. – Pécs : Comenius, 2005. – 167 p. – (Gyógypedagógia)   376 B 60
 • Bodnár Györgyné: Szil, szál, szalmaszál : segédanyag a pöszeség javításához. – Debrecen : TKK, 2001. – 79 p. 376 B 71
 • Borbély Sjoukje – Jászberényi Márta – Kedl Márta: Szülők könyve : Értelmileg sérült kisgyermekek nevelése. – Bp. : Medicina, 1998. – 190 p.  376 B 78
 • Csabay Katalin: Foglalkozások a beszédjavító óvodai csoportokban és az előkészítő osztályokban. – Bp. : OKI, 1992. – 96 p. – (Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez ; 4.)   376 C 33
 • Csabay Lászlóné – Szegedi Mártonné: Ha baj van a gyermek látásával… : Tájékoztató a gyengénlátó gyermekek neveléséhez. – Bp. : Vakok és Gyengénlátók Orsz. Szöv., 1980. – 100 p.  376 H 75
 • Csanády Gabriella: Bevezetés a korai fejlesztés témakörébe. - Pécs : Comenius Bt., 1998. - 390, [2] p.   376 C 38
 • Csányi Yvonne: Hallás - beszéd nevelés. – 2. kiad. – Bp. : BGGYTF, 1998. – 204, [6] p.  371 C 40
 • Csányi Yvonne: Tanulmányok a hallássérültek egyéni anyanyelvi nevelése témaköréből. – Bp. : OPI, 1982. – 145 p.     371 C 40
 • Cseh Katalin – Hegyi Ágnes: Gyakorlatok az afázia kognitív nyelvi terápiájához. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 1995. – 333 p. , [6] t. 
  376 C 50
 • Dysarthria : Szöveggyűjtemény / [szerk. Vecsey Katalin]. – Bp. : BGGYTF, 1995. – 121, [9] p.  376 D 99
 • Egyéni fejlesztési tervek gyűjteménye / [szerk. Nagyné Réz Ilona]. – Bp. : BGGYTF, 2001. – 214 p. 376 E 28
 • Együtt a többiekkel – egy-másért : Előadás gyűjtemény a mozgáskorlátozott gyermekek integrált neveléséről / [szerk. Bernolák Béláné]. – Bp. : Bicebóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért, 2001. – 113 p.   376 E 31
 • Az enyhén sérült gyermekek nevelése az óvodában : szakmai tanácskozáson elhangzott előadások / [szerk. Pákozdiné Kenderessy Katalin, Bánhidi Mária]. – Hajdúböszörmény : HOKI, 1995. – 119 p. – (A Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola kiadványa)  376 E 60
 • Az értelmi fogyatékosság felismerése gyermekkorban : Tanulmányok a születéstől a kisiskoláskor végéig terjedő időszakról / [szerk. Párdányi Teodóra]. – Bp. : Tankvk., 1990. – 233 p.  376 E 91
 • Fazekasné Fenyvesi Margit: Figyelj, fülelj! : Játsszunk a hangokkal! : Útmutató és játékprogram 4-7 éves korú gyermekek beszédhanghallás fejlesztéséhez. – Bp. : Ref. Ped. Int., 2000. – 98 p. – (Református Pedagógiai és Katechetikai Füzetek ; 2.) 
  372 F 30
 • Fehérné Kovács Zsuzsanna – Mácsainé Hajós Katalin – Szebényiné Nagy Éva: Együtt lenni jó… : Mozgás-, ritmusérzék- és beszédfejlesztő feladatgyűjtemény 3-7 éves gyermekek részére. – 2. jav. kiad. – Bp. : Logopédiai K., 2002. – 153 p.    372 F 35
 • A fejlesztésről / [Salné Lengyel Mária et al.]. – Bp. : Mentor-Szanator Kft., 2004. – 112 p. Fejlesztő Pedagógia különszám.  376 F 36
 • Fejlesztő pedagógia : A fejlesztés főbb elméleti és gyakorlati eljárásai / szerk. Martonné Tamás Márta. – Bp. : Eötvös, 2002. -
  304 p.   376 F 36
 • Fejlődési diszfázia : Tanulmányok a gyermekkori nyelvi zavarok köréből / [szerk. Gerebenné Várbíró Katalin]. – Bp. : Bp. : ELTE BGGYFK, 1995. –              177, [6] p.  616 F 36
 • Feketéné Gacsó Mária: Szemléltető segédanyag a pöszeség javításához. – Bp. : Logopédiai K., 2001. – 2 db
         1., Szógyűjtemény. – 96 p.
         2., Képgyűjtemény. – 228 p. 376 F 40
 • Frint Tibor: A hangképzés és zavarai, beszédzavarok : Foniátria. – 2. bőv. kiad. – Bp. : Medicina, 1982. – 262 p. 616 F 94
 • Gereben Ferencné: Gyakorlóanyag a pöszeség javításához. – 4. átdolg. kiad. – Bp. : Tankvk., 1983. – 168 p.   376 G 37
 • Gergely Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről. – Gyula: APC-Stúdió, 2005. – 152 p.           376 G 40
 • Gordosné Szabó Anna: Bevezető általános gyógypedagógiai alapismeretek. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 2004. – 270 p.   376 G 52
 • Gósy Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése : Óvodásoknak : Szülők számára. – Bp. : NIKOL GMK, 1994. – 50 p. 372 G 54
 • Göncző Ferencné: Beszédfejlesztés és anyanyelvi nevelés : Segédanyag óvodapedagógusoknak. – Debrecen : Tóth Könyvker. és Kiadó Kft., 2002. –       79 p. 372 G 57
 • Göncző Ferencné: Játékgyűjtemény : Az óvodás gyermek beszédfejlődésének elősegítése. – Debrecen : Tóth Könyvker. és Kiadó Kft., 2002. –       32 p.        372 G 57
 • Gyakorlatok az afázia otthoni gyógyításához / összeáll. Póczos Zsuzsanna. – Bp. : Medicina, 1995. – 91 p.  376 G 76
 • Gyakorlatok az afázia terápiájához / [Eva Maria Engl et al.]. – Bp. : Medicina, 1990. – 222 p.  376 G 76
 • 36. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok / szerk. Gósy Mária. – Bp. : NIKOL Gmk., 1996. – 251 p.            376 G 82
 • 37. Gyógyító pedagógia : Nevelés és terápia / szerk. Gordosné Szabó Anna. – Bp. : Medicina, 2004. – 587 p.             376 G 83
 • Gyógypedagógia : Bevezetés a mozgásfogyatékos gyermekek pedagógiájába : Szöveggyűjtemény / [szerk. Hoffmann Judit]. – Pécs : Comenius Bt, 1996. – 120 p.   376 G 83
 • A hallássérült gyermekek korai fejlesztése / [összeáll. és szerk. Csányi Yvonne]. - [Bp.] : BGGYTF., 1995. - 373, [3] p.
 • Halmozottan sérült, súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek nevelése, fejlesztése: Szemelvénygyűjtemény / szerk. Márkus Eszter. – Bp. : BGGYTF, 1996. – 322 p.  376 H 24
 • Hasselmann, Martina: Hogy szebben beszéljek… : Hogyan segíthetik a szülők gyermekük beszédfejődését? – Bp. : Egmont Hungary, 2001. – 94 p. 372 H 39
 • Havasi Ágnes: Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében. – [Bp.] : FEK, 2003. – 123 p.  616 H 45
 • Hegyi Ágnes: Afáziaterápiák : Javaslat az afázia kognitív nyelvi terápiájára. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 1995. – 106 p. 376 H 53 
 • Heiniger, Andreas – Schaffer, Anna - Stocker, Armin: 1010 játék és gyakorlat fogyatékkal élőknek : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, versenyzőknek, gyógytestnevelőknek. – Bp. : Pécs : Dialóg Campus, 2003. – 211 p. – (Dialóg Campus szakkönyvek).(Dialóg Campus sport)  793 H 54
 • Hidroterápia és speciális úszásoktatás : Oktatási segédanyag a Rehabilitációs úszóoktató szakirányú továbbképzéshez : Fordításgyűjtemény / [szerk. Bernolák Béláné]. – Bp. : ELTE BGGYFK, 2002. – 142 p. 797 H 69
 • “… Hogy jobban beszéljen…” : Szülőknek a beszédhibákról / [szerk. Benyó Imréné]. – Bp. : OPI, 1982. – 42 p.  376 H 75
 • Howlin, Patricia – Rutter, Michael: Autisztikus gyermekek kezelése : A nyelvi fejlődés előmozdítása. – Bp. : Autizmus Alapítvány : Kapocs Kvk., 1997. – 45 p. – (Autizmus füzetek) 616 H 93
 • Howlin, Patricia – Rutter, Michael: Autisztikus gyermekek kezelése : A szociális fejlődés előmozdítása. – Bp. : Autizmus Alapítvány : Kapocs Kvk., 1997. – 17 p. – (Autizmus füzetek)  616 H 93
 • Huba Judit: Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában : 2. köt. – 2. kiad. – Bp. : BGGYTF, 1991. – 203 p. 376 H 94
 • Jancsóné Aranyossy Emőke: A gyerekkori dysphonia és kezelése. – Bp. : Medicina, 1999. – 106 p. 376 J 31
 • Játékosan : Játékgyűjtemény a részképességek fejlesztéséhez / [összeáll. Drább Györgyné]. – 3. kiad. – Vác : EU-SYNERGON Kft., 2001. –                 154 p.        372 J 52
 • Kálmán Zsófia: Bánatkő : Sérült gyermek a családban. – 2. kiad. – Bp. : Bliss Alapítvány : Keraban Kvk., 1995. – 305 p.  376 K 13
 • Kardosné Nagy Mária - Molnár Imréné - Molnárné Tóth Erika: Tanulmányok a korai megelőzéshez. - Hajdúböszörmény : Vár. Nevelési Tanácsadó, 1996. - 72 p.
 • Kisgyermekek, nagy problémák : 4-9 éves gyermekeket nevelő pedagógusok kézikönyve : Cserelapos kézikönyv/ [szakmai szerk.] Demeter Ilona, Lénárd András, Metzger Balázs. – Bp. : Raabe, 2005-  376 K 51
 • Kissné Haffner Éva - Alkonyi Mária: Ők és mi : Down syndrómás csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztése. - [Bp.] : "Egyenlő Esélyt" Alapítvány, 1994. - 117 p.
 • A kommunikáció fejlődése és idegi eredetű zavarai : A beszéd kóros állapotai és a nyelvi zavarok / szerk. Horváth M. Szabolcs. – Bp. : Animal-Med. Kft., 2001. – 153 p. 616 K 67
 • A konduktív pedagógiai rendszer hatékony működésének alapelvei és gyakorlata / [szerk. Hári Mária]. – Bp. : Nk. Pető Int., 1991. – 232 p.  376 K 68
 • A korai ellátás jelentőségéről: Szakirodalmi áttekintés alapján készített szakmai tanulmányok gyűjteménye a korai gondozás témakörében / [Béres Lászlóné et al.]. – Szolnok : J-N-Sz MPI, 2002. – 59 p. – (Tanárok könyvespolcára ; IX.)  376 K 70
 • Korai fejlesztés / szerk. Dubecz Dorottya. – Bp. . Mentor-Szanator Kft., 2000. – 120 p. Fejlesztő Pedagógia különszám.   376 K 70
 • Korai fejlesztés a logopédiában / [szerk. Juhász Ágnes]. - Bp. : MM, 1997. - 119 p.   376 K 70
 • A korai fejlesztés-gondozás és a fejlesztő felkészítés elméletét és gyakorlatát bemutató információhordozók gyűjteménye / [szerk. Nagyné Réz Ilona]. – Bp. : BGGYTF, 2001. – 131 p.    376 K 70
 • Korai felismerés, diagnosztizálás, a fogyatékosok iskoláskor előtti nevelése a szocialista országokban : A II. Nemzetközi Gyógypedagógiai Konferencia előadásai / [szerk. Kovács Csongor]. – Bp. : MM, 1980. – 249 p.    372 K 70
 • Korai gyógypedagógiai fejlesztés : szakgyűjtemény / [szerzők Bogdán Marianna, Kovács Éva et al.]; [szerk. Bogdán Marianna]. - [Zalaegerszeg] : [Gyógyped. Fejleszt., Tanácsadó és Továbbk. Közp.], [1996?]. - 287 p.
 • A korai gyógypedagógiai segítségnyújtás az értelmi fogyatékosok nevelésében / szerzők Borbély Sjoukje, Jászberényi Mária et al. ; szerk. Lányiné Engelmayer Ágnes. – Bp. : OPI, 1985 [1987!]. – 105, [3] p. – (Gyógypedagógiai továbbképzés könyvtára ; 24.)  376 K 70
 • Korompai Istvánné: Cserebere: Differenciáló és automatizáló gyakorlóanyag a pöszeség javításához: 1-4 köt. – Bp. : Logopédia K., 2001. – 128, 101, 110, 80 p.  376 K 71
 • Lengyel Endréné: Gyakorló anyag afáziás betegeknek. – 2. kiad. – Bp. : Medicina, 1995. – 63 p. 376 L 50
 • Márkus Eszter: Képességfejlesztő eszközök a súlyosan és halmozottan sérült mozgásfogyatékos gyermekek gyógypedagógiai nevelésében : útmutató. – Bp. : BGGYTF, 1994. – 106 p.    376 M 34
 • Mezeyné Isépy Mária: Ő is a mi gyermekünk. – Bp. : FPI, HNF, 1981. – 52 p. 376 M 60
 • Mindig a gyerekkel van baj? : Szöveggyűjtemény az egyéni bánásmód óvodai alkalmazásához / [szerk. Barnáné Likovszky Mária]. – Bp. : FPI, 1997. –       118 p.  372 M 69
 • Mozgásnevelés kézikönyve : 1-2. köt. / [írták Benczúr Miklósné et al.] – Bp. : MM, 1988. – 332, 144 p.   371 M 92
 • Nagyné Réz Ilona: Téri tájékozódás. – 2. kiad. – Bp. : BGGYTF, 1996. – 2 db 
          1., Fejlesztő program. – 101 p.
          2., Mellékletek. – 63 p.   376 N 33
 • Németh Erzsébet - Pintye Mária, S.: Mozdul a szó... : Súlyosan akadályozott beszédfejlődésű gyerekek korai integratív fejlesztése. – Bp. : Logopédia K., 2002. - 138, [10] p.    376 N 51 
 • Peeters, Theo: Autizmus : Az elmélettől a gyakorlatig. – Bp. : Autizmus Alapítvány Kapocs Kiadója, 1997. – 275 p.  616 P 52
 • Román Bernadett: Javaslatok a beszédfejlesztéshez. – Eger : Grafotip Kft., 1993. – 36 p.  371 R 80
 • Salló Katalin – Tóth Judit: Problémás a gyerek? : A részképességzavarok kialakulása, felismerése és kezelése. – Bp. : Littera Nova, 1995. –        111 p.        370 S 12
 • Schwarzbach, Brigitte – Walter, Ursula: Mozgássérült gyermek a családban. – Bp. : Medicina, 1987. – 127 p. 376 S 42
 • “Segíts, hogy önmagam csinálhassam” / szerk. Kissné Haffner Éva. – Bp. : BGGYTF, 1999. – 183 p.  376 S 49
 • Szemelvénygyűjtemény a korai gyógypedagógiai gondozás-fejlesztés témaköréből / Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. - Bp. : Nemz. Tankvk., 1997-
         1. köt.,  Szemléleti kérdések / szerk. Kedl Márta és Borbély Sjoukje. - 3. kiad., 1997. - 160 p. 376 Sz 56
 • Szemelvénygyűjtemény a mozgásfogyatékos gyermekek nyelvi fejlődése és kommunikációja köréből / szerk. Fótiné Hoffmann Éva. – Bp. : Nemzeti Tankvk., 1994. – 220 p.  376 Sz 56
 • 80. Szocializációs zavarok korai megelőzése : primer prevenció a 0-3 éves korosztály köréből, valamint : A szakemberképzés lehetőségei és faladatai a korai megelőzés érdekében : Kisgyermeknevelési konferencia, Pécs, 1992 / szerk. … Komlósi Ákos. – Pécs : JPTE, 1993. –                 330 p.     370 Sz 86
 • Szűcs Ferencné – Vágó Éva Anna : Játékos együttlétek : Pedagógiai ajánlások az értelmi fejlődésükben akadályozott kisgyermekek iskoláskor előtti neveléséhez. – Bp. : MKM, 1993, [1994]. – 109 p. 376 Sz 97
 • Szüdi János: Kézikönyv : A testi, az érzékszervi, az értelmi és a beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelésével, iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos eljáráshoz. – Bp. : MM, 1989. – 135 p.   376 SZ 89
 • Takács Bernadett: Gyermek - játék - terápia : Az integratív játék módszere. - [Bp.] : OKKER K., 2001. - 248 p.     793 T 15
 • Tanácsadó és terápiás tájékoztató beszédhibás gyermekek szüleinek / [szerk. Benyó Imréné, Domokos Mária]. – Bp. : Tárogató, 1994. – 38 p.     376 T 26
 • Tanácsadó és terápiás tájékoztató beszédhibás gyermekek szüleinek : Orrhangzós beszéd : Dysphonia / [szerk. Benyó Imréné, Kopp Miklósné]. – Bp. : Tárogató, 1994. – 11 p.  376 T 26
 • Taníts meg engem! : Fejlesztő program logopédiai óvodák számára / [szerk. Rosta Katalin]. – Bp. : Logopédia K., 2002. – 216 p. 376 T 27
 • Tanulmányok a korai megelőzéshez / Kardosné Nagy Mária, Molnár Imréné, Molnárné Tóth Erika. – Hajdúböszörmény : Vár. Nev. Tan., 1996. –      72 p. 
 • Tunyogi Erzsébet: Gyógyító játék a családban. – Bp. : Tárogató, 1995. – 93 p. 376 T 93
 • Várkonyi Ágnes: A szenzomotoros fejlődés zavarainak korai felismerése : Jegyzet. – Bp. : Haynal Imre Egészségtud. Egy., 1997. – 168 p.   612 V 49
 • Vámosné Szijj Anna: Mit tehetünk értük? : A beszédhibák megelőzésének lehetőségei az óvodában. – Sopron : B. E. Óvóképző. Főisk., 1991. –         32 p. Záródolgozat      372 V 28
 • Vašek, Štefan: A speciális pedagógia alapjai. – Gyula: APC-Stúdió, 2003. – 179 p.    376 V 57


Folyóiratcikkek, tanulmányok

 • Ábel András: Siketvak gyermekek nevelése. In : Gyógypedagógiai Szemle. 2003. 1. sz. – p. 49-53.  X
 • Abonyi Krisztina - Kállay Györgyné - Demeter Katalin : A központi idegrendszeri sérült gyermekek korai manipulációfejlesztése. In: Fejlesztő Pedagógia, 1999. 4-5. sz. – p. 80-82.     X
 • Árkossy Zsuzsanna – Mihály Odette: Értelmileg akadályozott óvodás vak gyermekek fejlesztésének sajátosságai. In : Gyógypedagógiai Szemle, 2003. 1. sz. – p. 54-59.       X
 • Bágya Ferencné: A család és a korai fejlesztés szerepe a látássérült gyermek életében. In : Gyógypedagógiai Szemle, 1995. 2. sz. –                         p. 132-135.         X
 • Bágya Ferencné: A vak gyermekek integrációs neveléséről a korai fejlesztő szemével. In : Gyógypedagógiai Szemle, 1992. 1. sz. – p. 66-68.         X
 • Bajor Lászlóné: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekrehabilitációs Intézménye. In: Módszertani Lapok: Speciális Pedagógia, 2002. 1. sz. – p. 31-35.      X
 • Bajor Lászlóné: Korai fejlesztés. In: Óvodai Nevelés, 1998. 2. sz. - 62. p.     X
 • Bajor Lászlóné: Korai fejlesztés Dorogon. In: Köznevelés, 1997. 20. sz. - 8. p.    X
 • Bernd, Herrlich: Korai gondozás : A szülők kísérője. In : Gyógypedagógiai Szemle, 1994. 1. sz. – p. 34-39. X
 • Bernolák Béláné: Óvodáskorú értelmileg akadályozott gyermekek uszodai nevelésének tapasztalatai. In : Gyógypedagógiai Szemle, 1999. 2. sz. – p. 129-134.       X
 • Bogdán Marianna - Stummer Mara: Az integrált fejlesztés lehetőségei képezhetetlen-képezhető gyermekeknél; Speciális igényű csecsemők gyógypedagógiája. In: Módszertani Lapok : Speciális Pedagógia, 1995. 4. sz. – p. 30-33.             X
  Bogdán Marianna: A korai életszakaszban megkezdett, családban történő gyógypedagógiai megsegítés. In: Módszertani Lapok : Speciális Pedagógia, 1994. 2. sz. – p. 2-13.      X 
 • Borbély Sjoukje: A gyermek fogyatékosságának tudatosulása a szülőkben. In: Fordulópont, 2003. 3. sz. – p. 25-38. X
 • Borbély Sjoukje: A korai fejlesztés hatékonysága. In: Fejlesztő Pedagógia, 2003. 1. sz. – p. 51-56.  X
 • Borsfay Mária Eleonóra - Kubinyi Emese - Szelényi Marianna - Zelenka Zsófia: Korai segítségnyújtás központunkban : a fejlődésmenetükben erősen akadályozott - súlyosan halmozottan sérült - gyermekek számára. In: Fejlesztő Pedagógia, 2003. 1. sz. – p. 12-21.        X
 • Branderhorst, Bart: Személyes tapasztalataim az elmúlt tíz év munkájáról. In: Fejlesztő Pedagógia, 2003. 1. sz. – p. 7-9.             X
  A Budapesti Korai Fejlesztő Központ bemutatkozása. In: Gyermekvédelmi Hírmondó, 1998. 3. sz. – p. 6-10.
 • Buday József : Okok és következmények a korai fejlesztésben. In: "Segíts, hogy önmagam csinálhassam" / [szerk. Kissné Haffner Éva]. - [Bp.] : BGGYTF, 1999. – p. 28-37.      376 S 49
 • Csabay Katalin: Korai felismerés : Diszlexia-prevenció. In : Köznevelés, 1992. 36. sz. – p. 22-23.  X
 • Csanádi Gabriella: Bemutatkozik a pécsi Korai Fejlesztő és Integrációs Központ. In: Óvodai Nevelés, 1999. 3. sz. – p. 92-93.            X
  Cserjési Mária – Lőrincz Judit: A korai fejlesztés monitoring rendszere megyénk néhány intézményében. In: Fókusz, 2005. 2. sz. - p. 8-37.          X
 • Czapáry Éva: Korai fejlesztés a Csongrád megyei tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságban. In : Fejlesztő Pedagógia, 1993. – 3. sz. –    p. 20-21.        X
 • Czeizel Barbara - Gallai Mária: A korai fejlesztés elméleti és gyakorlati tapasztalatai. In: Fejlesztő Pedagógia, 2000. 4-5. sz. – p. 6-9.          X
 • Czeizel Barbara: A korai fejlesztő központ mint szervezet : egy civil kezdeményezés sikerei és buktatói : a korai fejlesztés 10 éve Magyarországon. In: Fejlesztő Pedagógia, 2003. 1. sz. – p. 4-7.    X
 • Demeter Csilla: Hogyan befolyásolja a szülők korai fejlesztő beavatkozással szembeni elégedettségét az anya terápiában való aktív részvétele, szorongásszintje, valamint a sérült gyermek fejlődése. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2004. 3. sz. – p. 173-182.         X
 • Dubecz Dorottya: Egy nemzetközi projekt tapasztalatai a korai fejlesztés gyógypedagógiai szempontjából : a Bayley II. babyteszt bevezetése. In: Fejlesztő Pedagógia, 1998. 2-3. sz. – p. 28-32.    X
 • Dubecz Dorottya: Az esélyegyenlőség biztosítása: korai fejlesztés. In: Fejlesztő Pedagógia, 2000. 4-5. sz. – p. 4-5. X
 • Farkas Gábor: A szenzoros integrációs terápia helye a fejlesztő eljárások rendszerében. In: Fejlesztő Pedagógia, 2004. 3. sz. – p. 43-46.          X
 •  Fodorné Földi Rita: A korai felismerés és fejlesztés jelentősége. In: Montessori Műhely, 1999. 1. sz. – p. 5-7.   X
 • Földiné Angyalossy Zsuzsanna: Tanácsok látássérült kisgyermek fejlesztéséhez. In : Óvodai Nevelés, 1995. 6. sz. –
  p. 200-203.      X
 • Gelencsérné Tamási Márta: Zenei fejlesztés közös élményszerzéssel. In: Fejlesztő Pedagógia, 2000. 4-5. sz. – p. 119-120.            X
 • Gerebenné Várbíró Katalin – Kisházi Gergely – Rosta Katalin – Soós Bernadett : Megkésett beszédfejlődésű gyermekek a logopédiai óvodában. In: "Segíts, hogy önmagam csinálhassam" / [szerk. Kissné Haffner Éva]. - [Bp.] : BGGYTF, 1999. – p. 94-106.   376 S 49
 • Godja Mária - Gombkötő Andrea: Korai gondozás a 2. sz. Szakértő Bizottságban. In: Módszertani Lapok: Speciális Pedagógia, 1998. 3. sz. –            p. 13-17.        X
 • Gordosné Szabó Anna: Korai fejlesztés - a régi törekvésektől a megvalósulásig. In : "Segíts, hogy önmagam csinálhassam" / [szerk. Kissné Haffner Éva]. - [Bp.] : BGGYTF, 1999. – p. 12-27.    376 S 49
 • Hajtó Krisztina: Gyógytornász munka a korai fejlesztő központban. In: Fejlesztő Pedagógia, 2000. 4-5. sz. – p. 91-97.             X
 • Hajtó Krisztina - Tóth Anikó: A korai segítségnyújtás elmélete és modellje az eltérő fejlődésű csecsemők ellátásában. In: Fejlesztő Pedagógia, 2003. 1. sz. – p. 21-27.      X
 • Halmos Sándorné: A korai nevelés problémái, tevékenység-rendszere a nagyothalló gyermekek intézményében. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1994. 3. sz. – p. 199-203.       X
 • Horváth Dezsőné: Gondolatok a figyelem problémáiról. In: Fejlesztő Pedagógia, 2000. 1-2. sz. – p. 28-30. X
 • Huberné Firkola Gabriella: 3-6 éves korú fogyatékos gyermekek korai fejlesztésének Somogy megyei tapasztalatai. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1991. 4. sz. – p. 269-271.      X
 • Huberné Firkola Gabriella: A korai fejlesztésre jelentkezett gyermekek életkor szerinti megoszlása. In : Gyógypedagógiai Szemle, 1994. 3. sz. –      p. 199-203.       X
 • Kassai Ilona: Nyelvfejlődési zavarok korai felismerése. In : Gyógypedagógiai Szemle, 1997. 1. sz. – p. 29-36. X
 • Kertész Ildikó: Matematikai-statisztikai vizsgálatok a korai fejlesztett gyermekek körében. In: Módszertani Lapok: Speciális Pedagógia, 2002. 1. sz. – p. 6-18.        X
 • Kertész Ildikó: A szülők szerepe a korai fejlesztésben. In: Módszertani Lapok: Speciális Pedagógia, 2001. 4. sz. – p. 11-20.            X
 • Királyné Szabó Karola: A dyslexiaveszélyeztetettség korai felismerése. In : Hogyan Tovább, 1995. 1. sz. – 4. p.           X
 • Királyné Szabó Karola: A dyslexiaveszélyeztetettség korai felismerése. In : Új Katedra, 1994/1995. máj.-jún. – p. 33-34.            X
 • Kiss Katalin: Logopédiai munka a korai fejlesztésben. In: Fejlesztő Pedagógia, 2000. 4-5. sz. – p. 35-38. X
 • Kissné Haffner Éva: Az értelmi fejlődésükben középsúlyos fokban akadályozott csecsemők és kisgyermekek korai és óvodai fejlesztése az elmúlt 25 év tükrében. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1997. 4. sz. – p. 244-251. X
 • Kissné Haffner Éva: A korai fejlesztés formái hazánkban. In: Fejlesztő Pedagógia, 1990. 4. sz. – p. 48-50.  X
 • Kissné Haffner Éva: ŐK ÉS MI... : szülők, gyógypedagógusok együtt a sérült csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztéséért. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1996. 3. sz. – p. 195-199.     X
 • Korai fejlesztéssel foglalkozó bizottságok és központok. In: Fejlesztő Pedagógia, 1995. 1. sz. – p. 58-62. X
 • Korai fejlesztéssel foglalkozó konduktív pedagógiai ambulanciák. In: Fejlesztő Pedagógia, 1995. 4. sz. – p. 33-34. X
 • Korai Fejlesztő Központ. In: Fejlesztő Pedagógia, 1998. 2-3. sz.  - 37. p.     X
 • Lakatos Katalin: Korai egyéni és kiscsoportos fejlesztés 1992-1999 között. In: Fejlesztő Pedagógia, 2000. 4-5. sz. – p. 101-118.  X
 • Lakatos Katalin: Korai szenzomotoros fejlesztés a Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány Központjában az 1999-2000. évben. In: Fejlesztő Pedagógia, 2001. 6. sz. – p. 6-20.  X
 • Lakatos Katalin: Korai szenzomotoros fejlesztés a Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány központjában (1999-2001). In: Család, Gyermek, Ifjúság, 2001. 6. sz. – p. 4-11.   X
 • Lakatos Katalin: Kutatási eredmények és gyakorlati tapasztalatok a korai fejlesztésben. In: Módszertani Lapok: Speciális Pedagógia, 2002. 3. sz. – p. 5-35.        X 
 • Lakatos Katalin: Prevenció, kapcsolatépítés okos szeretet : rizikós koraszülöttek korai szenzomotoros (HRG és TSMT) hiánypótló fejlesztése. In: Fejlesztő Pedagógia, 2000. 4-5. sz. – p. 81-90.    X
 • Lovass Edit: Tapasztalatok a tervezett szenzomotoros tréninggel. In: Fejlesztő Pedagógia, 2003. 1. sz. – p. 48-50.  X
 • Medvegy Tilda: A differenciált fejlesztést segítő eljárások. In: Hogyan Tovább, 1999. 3. sz. – p. 8-9.  X
 • Meszéna Tamásné – Várnai Rudolfné: A korai fejlesztés története és tapasztalatai Baranyában. In : Gyógypedagógiai Szemle, 2005. 1. sz. -             p. 36-43.       X
 • Nádor Györgyné: A korai gondozás területei és módja. In: Fejlesztő Pedagógia, 1995. 1. sz. – p. 39-57. X
 • Némethné Nagy Mária: Hat éves a soproni intézményes korai fejlesztés. In: Gyógypedagógiai Szemle, 2004. 2. sz. – p. 137-142.           X
 • Novák Sarolta: Új fogalmak a gyógypedagógiában. In: Megyei Pedagógiai Körkép, 1997. 6. sz. – p. 45-46. X
 • Ozachesz Erzsébet: Az olvasási nehézségek korai felismerése. In : Élet és Tudomány, 1993. 22. sz. – p. 680-682.
 • Panyik Józsefné – Kovácsné Arade Emília – Kiss Istvánné – Foldák Józsefné: A fogyatékos kisgyermekek bölcsődei integrációjának különböző formái : Tapasztalatok és lehetőségek. In : Gyógypedagógiai Szemle, 1992. 3. sz. – p. 199-219.           X
 • Párdányi Teodóra: A korai fejlesztés jelentősége. In: Fejlesztő Pedagógia, 1990. 2. sz. - 22. p.  X
 • Pintye Mária, S.: Mozgásban a beszéd : Korai pszichomotoros fejlesztés nem beszélő gyerekeknél. In: "Segíts, hogy önmagam csinálhassam" / [szerk. Kissné Haffner Éva]. - [Bp.] : BGGYTF., 1999. – p. 142-150.              376 S 49
 • Rudan Margit: Tanulmányutam a würzburgi Blindeninstitutsstiftung-ban. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1999. 2. sz. – p. 139-141.           X
 • Stummer Mária: A korai gyógypedagógiai segítségnyújtás tapasztalatai a zalaegerszegi Gyógypedagógiai Fejlesztő Tanácsadó és Továbbképzési Központban. In: Gyógypedagógiai Szemle, 1991. 4. sz. – p. 265-269.   X
 • Stummer Mara: A szomatopedagógia szerepe a korai fejlesztésben. In : Módszertani Lapok : Speciális Pedagógia, 1994. 2. sz. –
  p. 14-16.          X
 • Szakács Zsuzsanna: Az érzelmek szerepe a korai fejlesztésben. In : Gyógypedagógiai Szemle, 1994. – 2. sz. – p. 140-143.            X
  Szluka Tibor: A hiperaktív magatartászavaros gyermekek korai fejlesztése. In: Módszertani Lapok: Speciális Pedagógia, 2001. 1. sz. –                        p. 9-15.         X
 • Takács Bernadett: Az empátia, a játék és a korai Self-szerveződés kapcsolata. In: Fejlesztő Pedagógia, 2000. 6. sz. – p. 4-22.            X
 • Tánczos Judit: A H. Lenzen Korai Fejlesztő Központ és Iskola. In : Család, Gyerek, Ifjúság, 1996. 1. sz. – 41. p.    X
 • Tarnai Ottóné: Korai fejlesztő és tanulást segítő központ kialakulása és tartalmi munkája. In: Pedagógiai Műhely, 1998. 1. sz. –
  p. 42-44.     X        
 • Tóth Anikó: Komplexitás a korai fejlesztésben : esetismertetés. In: Fejlesztő Pedagógia, 2000. 4-5. sz. – p. 17-19.     X
 • Tóth Marianna - Tóth László: A korai fejlesztés hatása mozgásukban akadályozott gyermekekre. In: Alkalmazott Pszichológia, 2001.
  2. sz. – p. 37-57.        X
 • Tóth Viktória, G. - Mercsek László: Új lehetőség a korai fejlesztésben. In: Óvodai Nevelés, 2002. 2. sz. – p. 57-60.   X
 • Tulogdi Hajnal: A családi videotréning módszerének lehetőségei. In: Fejlesztő Pedagógia, 2000. 4-5. sz. – p. 24-25. X
 • Vásárhelyi Gyöngyi: Korrekciós nevelés, sérülésspecifikus korrekció. In : Gyógypedagógiai Szemle, 1994. ksz. – p. 30-33. X

 

 

Az anyaggyűjtést  2005. szeptember 27-én zártuk le. Készítette: Gerölyné Kölkedi Éva és Pup Csilla.