BLOOM-FÉLE TAXONÓMIA

A tantervi követelmények meghatározásában jelentős előrelépést jelentett a Benjamin Bloom által kidolgozott taxonómia, amely hat kognitív követelményszintet, valamint öt affektív követelményszintet tartalmaz.

Az affektív szintekkel - befogadás, válaszadás, értékek kialakítása, értékrendszer kialakítása, az értékrendszer belső jellemképző erővé alakítása - itt most nem foglalkozunk.

●követelmény elemzés

 

 

Bloom a kognitív követelményeket az értelmi fejlődés szintjeire leképezve alkotta meg a ma már vitatott, de még mindig használható taxonómiáját.

taxonómia

 

 

 

 

 

Példa az ismeret szintű feladatra:

●tanult tartalmak felismerése

 

 

 

 

 

Példa a megértés szintű feladatra:

●megértett ismeret

 

 

 

 

 

 

 

Példa az alkalmazás szintű feladatra:

alkalmazott ismeret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegyük elő újra az előbbi példánkat.

A tananyagtartalom tehát a szatíra. A Bloom-féle taxonómia alapján a követelmény, azaz a tanítási- és tanulási cél lehet például az, hogy:

  • A tanuló ismerje fel a szatíra meghatározását!
  • A tanuló tudja értelmezni a szatíra fogalmát, jellemzőit!
  • A tanuló tudjon olyan fogalmazást írni, melyre érvényesek a szatíra stílusjegyei!

 

 

 

 

 

●követelmény szerinti tanítás

Példa hallgatói feladatra és munkaformára

  • Minden hallgató önállóan oldja meg a feladatot.
  • 3-4 fős kiscsoportban kiválasztják a legjobbnak tartott feladatokat.
  • A feladatírók bemutatják a feladatukat.munkaforma

 

 

 

 

 

 

 

 

●"súgó"