Eseménynaptár
Következő esemény:
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel küzdő, és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás módszertana - akkreditált pedagógus-továbbképzés
Galériák
Hasznos linkek
Interreg
Mindenki Iskolája

Szolgáltatási területeink

2016. november 25.

Pedagógiai szakmai szolgáltatásainkat a 48/2012. EMMI rendelet által meghatározott tevékenységek köréből nyújtjuk a régió pedagógusainak, intézményvezetőinek, intézményeinek és fenntartóinak. A szakmai szolgáltatások célja a folyamatos, korrekt szakmai támogatás nyolc területen a pedagógiai munka, a nevelés-oktatás fejlesztése, hatékonyságának növelése érdekében, valamennyi intézménytípusban.

A szolgáltatási területek a következők:

  • pedagógiai értékelés ellátása (tantárgyi mérőeszközök, feladatbankok fejlesztése, ezekhez kapcsolódó tanácsadás, tájékoztatás és felkészítés, bekapcsolódás az országos mérésekről szóló tájékoztatásba és az arra épülő fejlesztésekbe, intézkedések támogatásába, nemzetközi mérésekről tájékoztatás stb.),
  • szaktanácsadás, tantárgygondozás (pedagógus csoportoknak támogatás, konzultáció, iskolai könyvtári területen szaktanácsadás a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ koordinálásával),
  • pedagógiai tájékoztatás (információszolgáltatás pedagógiai, köznevelési témában, irodalomkutatások készítése, tájékoztatók készítése, szakmai anyagok készítése),
  • tanügy-igazgatási szolgáltatás (naprakész jogszabályi információk, állásfoglalások, útmutatók közzététele),
  • pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése (pedagógustámogató helyi fejlesztésű rövidebb és akkreditált továbbképzések szervezése és tartása a köznevelési, oktatáspolitikai trendekhez igazodóan),
  • tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése (helyi, megyei szintű és országos kiírású tanulmányi versenyek szervezése, egyéb tehetséggondozó programok megvalósítása, tehetséggondozás témában rövidebb és akkreditált továbbképzés tartása),
  • tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat (óvodai, általános iskolai és középiskolai nyílt napokról tájékoztatás, iskolaválasztási tanácsadás, pályaorientáció témában akkreditált továbbképzés és műhelymunka tartása),
  • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása (a témában akkreditált tanfolyam tartása, rövid képzések szervezése például motiváció, generációelmélet stb. témában, szakképzésben részt vevőknek tanulmányi verseny szervezése, bekapcsolódás országos és nemzetközi projektekbe).

Ezen szolgáltatási területekhez kapcsolódóan fejlesztéseket is végzünk és a köznevelési fejlesztésekhez kapcsolódó hazai és nemzetközi pályázatokban veszünk részt. 

Valamennyi területen kiemelten is szolgáltatunk az óvodapedagógusok számára, valamint külön programmal elérjük a város és a vármegye időskorú polgárait, köztük a nyugdíjas pedagógusokat is.

Megosztás